Splošni podatki

Prvi bankovec vpisan 2007-08-21 ( v kraju Škofja Loka )
Stanje dne 2018-06-28 23:41:57, 3964 dni od prvega vpisa

Število aktivnih/neaktivnih dni na EBT: 2672 - 1293 (67.39% - 32.61%)
Najdaljše obdobje zaporednih aktivnih dni: 22 dni (803 bankovcev, 2010-06-04 - 2010-06-25)
Trenutno obdobje zaporednih aktivnih dni: 1 dni (1 bankovcev, 2018-06-28 - 2018-06-28)
Najdaljša odsotnost: 16 dni (2013-07-23 - 2013-08-07)
Trenutna odsotnost: 0 dni

Skupno število vpisanih bankovcev: 63104
Skupna vrednost vpisanih bankovcev: 1554465 EUR

Podpisi: Duisenberg 5402 (8.56%) - Trichet 46500 (73.69%) - Draghi 11156 (17.68%) - Neznano: 46 (0.07%)
Series: 2002 53740 (85.16%) - Europa 9364 (14.84%)

Povprečna vrednost vpisanih bankovcev: 24.63 EUR
Povprečno število vpisov: 15.92 bankovcev/dan