Splošni podatki

Prvi bankovec vpisan 2007-08-21 ( v kraju Škofja Loka )
Stanje dne 2017-09-13 02:44:39, 3676 dni od prvega vpisa

Število aktivnih/neaktivnih dni na EBT: 2492 - 1185 (67.77% - 32.23%)
Najdaljše obdobje zaporednih aktivnih dni: 22 dni (803 bankovcev, 2010-06-04 - 2010-06-25)
Trenutno obdobje zaporednih aktivnih dni: 0 dni
Najdaljša odsotnost: 16 dni (2013-07-23 - 2013-08-07)
Trenutna odsotnost: 1 dni (2017-09-13 - 2017-09-13)

Skupno število vpisanih bankovcev: 60650
Skupna vrednost vpisanih bankovcev: 1505025 EUR

Podpisi: Duisenberg 5388 (8.88%) - Trichet 46373 (76.46%) - Draghi 8886 (14.65%) - Neznano: 3 (0.00%)
Series: 2002 53500 (88.21%) - Europa 7150 (11.79%)

Povprečna vrednost vpisanih bankovcev: 24.81 EUR
Povprečno število vpisov: 16.50 bankovcev/dan