Splošni podatki

Prvi bankovec vpisan 2007-08-21 ( v kraju Škofja Loka )
Stanje dne 2018-01-16 20:31:33, 3801 dni od prvega vpisa

Število aktivnih/neaktivnih dni na EBT: 2574 - 1228 (67.70% - 32.30%)
Najdaljše obdobje zaporednih aktivnih dni: 22 dni (803 bankovcev, 2010-06-04 - 2010-06-25)
Trenutno obdobje zaporednih aktivnih dni: 3 dni (30 bankovcev, 2018-01-14 - 2018-01-16)
Najdaljša odsotnost: 16 dni (2013-07-23 - 2013-08-07)
Trenutna odsotnost: 0 dni

Skupno število vpisanih bankovcev: 61901
Skupna vrednost vpisanih bankovcev: 1531430 EUR

Podpisi: Duisenberg 5397 (8.72%) - Trichet 46461 (75.06%) - Draghi 10038 (16.22%) - Neznano: 5 (0.01%)
Series: 2002 53653 (86.68%) - Europa 8248 (13.32%)

Povprečna vrednost vpisanih bankovcev: 24.74 EUR
Povprečno število vpisov: 16.29 bankovcev/dan