Splošni podatki

Prvi bankovec vpisan 2007-01-07 ( v kraju Maribor )
Stanje dne 2014-05-07 22:11:36, 2677 dni od prvega vpisa

Število aktivnih/neaktivnih dni na EBT: 1509 - 1169 (56.35% - 43.65%)
Najdaljše obdobje zaporednih aktivnih dni: 107 dni (2038 bankovcev, 2008-10-12 - 2009-01-26)
Trenutno obdobje zaporednih aktivnih dni: 0 dni
Najdaljša odsotnost: 38 dni (2007-05-20 - 2007-06-26)
Trenutna odsotnost: 4 dni (2014-05-04 - 2014-05-07)

Skupno število vpisanih bankovcev: 24990
Skupna vrednost vpisanih bankovcev: 374005 EUR

Podpisi: Duisenberg 2485 (9.94%) - Trichet 22018 (88.11%) - Draghi 462 (1.85%) - Neznano: 25 (0.10%)
Series: 2002 24677 (98.75%) - Europa 313 (1.25%)

Povprečna vrednost vpisanih bankovcev: 14.97 EUR
Povprečno število vpisov: 9.34 bankovcev/dan