Aantal biljetten per waarde

Waarde Biljetten Percentage Aantal
5 17858
 
50.65%
89290 EUR
10 9788
 
27.76%
97880 EUR
20 4330
 
12.28%
86600 EUR
50 2937
 
8.33%
146850 EUR
100 226
 
0.64%
22600 EUR
200 91
 
0.26%
18200 EUR
500 26
 
0.07%
13000 EUR


Eerste biljet per waarde

Biljet 1 was de eerste (ingevoerd op 2007-10-15 in Woudenberg )
Biljet 5 was de eerste (ingevoerd op 2007-10-20 in Kootwijkerbroek )
Biljet 7 was de eerste (ingevoerd op 2007-10-20 in Woudenberg )
Biljet 8 was de eerste (ingevoerd op 2007-10-20 in Woudenberg )
Biljet 1539 was de eerste (ingevoerd op 2008-09-08 in Barneveld )
Biljet 1595 was de eerste (ingevoerd op 2008-09-10 in Amersfoort )
Biljet 3340 was de eerste (ingevoerd op 2009-04-26 in Woudenberg )