Aantal biljetten per waarde

Waarde Biljetten Percentage Aantal
5 1258
 
39.41%
6290 EUR
10 613
 
19.20%
6130 EUR
20 805
 
25.22%
16100 EUR
50 499
 
15.63%
24950 EUR
100 17
 
0.53%
1700 EUR
200 0
 
0.00%
0 EUR
500 0
 
0.00%
0 EUR


Eerste biljet per waarde

Biljet 1 was de eerste (ingevoerd op 2017-11-26 in Lille )
Biljet 4 was de eerste (ingevoerd op 2017-11-28 in Geel )
Biljet 14 was de eerste (ingevoerd op 2018-01-21 in Poederlee )
Biljet 15 was de eerste (ingevoerd op 2018-01-21 in Poederlee )
Biljet 1053 was de eerste (ingevoerd op 2020-01-19 in Poederlee )