Onjuiste biljetten

1.) F012/Nxxxx8145xxx , ingevoerd op 2018-12-24 in Zandvoort .
• Plate 'F012' doesn't exist for 100/N

2.) F012/Nxxxx3909xxx , ingevoerd op 2019-06-09 in Zandvoort .
• Plate 'F012' doesn't exist for 100/N

3.) F012/Nxxxx8967xxx , ingevoerd op 2020-01-02 in Zandvoort .
• Plate 'F012' doesn't exist for 100/N

4.) R013/RP06… , ingevoerd op 2021-01-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

5.) R013/RP06… , ingevoerd op 2021-03-12 in Zandvoort .
• Bad serial number

6.) R013/RP06… , ingevoerd op 2021-03-15 in Amsterdam .
• Bad serial number

7.) R013/RP09… , ingevoerd op 2021-06-19 in Zandvoort .
• Bad serial number

8.) R013/RP09… , ingevoerd op 2021-06-19 in Zandvoort .
• Bad serial number

9.) R013/RP09… , ingevoerd op 2021-06-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

10.) R013/RP06… , ingevoerd op 2021-06-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

11.) E009/EM02… , ingevoerd op 2021-06-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

12.) R014/RP10… , ingevoerd op 2021-06-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

13.) E012/EN12… , ingevoerd op 2021-07-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

14.) R013/RP09… , ingevoerd op 2021-07-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

15.) R021/RP55… , ingevoerd op 2021-07-19 in Zandvoort .
• Bad serial number

16.) R022/RP66… , ingevoerd op 2021-07-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

17.) E009/EM00… , ingevoerd op 2021-08-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

18.) R013/RP07… , ingevoerd op 2021-08-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

19.) R014/RP10… , ingevoerd op 2021-09-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

20.) R016/RP25… , ingevoerd op 2021-09-11 in Doetinchem .
• Bad serial number

21.) R013/RP07… , ingevoerd op 2021-09-11 in Doetinchem .
• Bad serial number

22.) R021/RP54… , ingevoerd op 2021-09-14 in Millingen .
• Bad serial number

23.) E009/EM01… , ingevoerd op 2021-09-18 in Braamt .
• Bad serial number

24.) R014/RP10… , ingevoerd op 2021-10-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

25.) R022/RP59… , ingevoerd op 2021-10-03 in Porto Santo .
• Bad serial number

26.) E009/EM00… , ingevoerd op 2021-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

27.) R021/RP54… , ingevoerd op 2021-11-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

28.) R014/RP14… , ingevoerd op 2021-11-06 in Zandvoort .
• Bad serial number

29.) R015/RP21… , ingevoerd op 2021-11-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

30.) E009/EM02… , ingevoerd op 2021-11-13 in Santpoort-Noord .
• Bad serial number

31.) E014/EN30… , ingevoerd op 2021-12-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

32.) E009/EM03… , ingevoerd op 2021-12-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

33.) R014/RP10… , ingevoerd op 2021-12-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

34.) E009/EM03… , ingevoerd op 2022-01-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

35.) E009/EM03… , ingevoerd op 2022-01-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

36.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-01-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

37.) E009/EM04… , ingevoerd op 2022-01-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

38.) R013/RP07… , ingevoerd op 2022-01-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

39.) U040/UP90… , ingevoerd op 2022-01-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

40.) R020/RP37… , ingevoerd op 2022-02-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

41.) R013/RP09… , ingevoerd op 2022-02-12 in Zandvoort .
• Bad serial number

42.) E009/EM03… , ingevoerd op 2022-02-13 in Zandvoort .
• Bad serial number

43.) E012/EN12… , ingevoerd op 2022-02-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

44.) R013/RP07… , ingevoerd op 2022-02-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

45.) E009/EM02… , ingevoerd op 2022-02-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

46.) R021/RP44… , ingevoerd op 2022-02-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

47.) R013/RP07… , ingevoerd op 2022-02-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

48.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-03-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

49.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-03-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

50.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-03-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

51.) R013/RP03… , ingevoerd op 2022-03-06 in Zandvoort .
• Bad serial number

52.) R013/RP09… , ingevoerd op 2022-03-12 in Zandvoort .
• Bad serial number

53.) R013/RP02… , ingevoerd op 2022-03-12 in Zandvoort .
• Bad serial number

54.) R015/RP19… , ingevoerd op 2022-03-12 in Zandvoort .
• Bad serial number

55.) R014/RP10… , ingevoerd op 2022-03-13 in Zandvoort .
• Bad serial number

56.) E012/EN07… , ingevoerd op 2022-03-13 in Zandvoort .
• Bad serial number

57.) R013/RP07… , ingevoerd op 2022-03-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

58.) R015/RP22… , ingevoerd op 2022-03-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

59.) E009/EM08… , ingevoerd op 2022-03-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

60.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-03-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

61.) R013/RP09… , ingevoerd op 2022-03-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

62.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-03-24 in Hillegom .
• Bad serial number

63.) R014/RP10… , ingevoerd op 2022-03-24 in Hillegom .
• Bad serial number

64.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-03-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

65.) E010/EM18… , ingevoerd op 2022-03-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

66.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-04-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

67.) E010/EM15… , ingevoerd op 2022-04-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

68.) E010/EM23… , ingevoerd op 2022-04-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

69.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

70.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

71.) R013/RP08… , ingevoerd op 2022-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

72.) E012/EN04… , ingevoerd op 2022-05-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

73.) R014/RP10… , ingevoerd op 2022-05-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

74.) E012/EN11… , ingevoerd op 2022-05-08 in Zandvoort .
• Bad serial number

75.) E011/EM35… , ingevoerd op 2022-05-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

76.) R013/RP09… , ingevoerd op 2022-05-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

77.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-05-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

78.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-05-29 in Zandvoort .
• Bad serial number

79.) R022/RP61… , ingevoerd op 2022-05-29 in Zandvoort .
• Bad serial number

80.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-06-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

81.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-06-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

82.) R013/RP09… , ingevoerd op 2022-06-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

83.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-06-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

84.) R013/RP07… , ingevoerd op 2022-06-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

85.) U040/UM60… , ingevoerd op 2022-06-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

86.) E012/EN09… , ingevoerd op 2022-06-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

87.) U040/UM00… , ingevoerd op 2022-06-08 in Heemstede .
• Bad serial number

88.) E010/EM18… , ingevoerd op 2022-06-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

89.) E013/EN24… , ingevoerd op 2022-06-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

90.) R020/RP42… , ingevoerd op 2022-06-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

91.) E009/EM02… , ingevoerd op 2022-06-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

92.) R015/RP22… , ingevoerd op 2022-06-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

93.) E009/EM03… , ingevoerd op 2022-06-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

94.) E013/EN20… , ingevoerd op 2022-06-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

95.) E013/EN25… , ingevoerd op 2022-06-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

96.) E009/EM13… , ingevoerd op 2022-06-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

97.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-06-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

98.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-07-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

99.) R014/RP14… , ingevoerd op 2022-07-05 in Santpoort-Noord .
• Bad serial number

100.) E012/EN09… , ingevoerd op 2022-07-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

101.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-07-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

102.) U040/UM80… , ingevoerd op 2022-07-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

103.) E010/EM36… , ingevoerd op 2022-07-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

104.) R021/RP45… , ingevoerd op 2022-07-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

105.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-07-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

106.) F003/FM30… , ingevoerd op 2022-07-21 in Nieuw-Vennep .
• Bad serial number

107.) F001/FM13… , ingevoerd op 2022-07-29 in Ruigenhoek .
• Bad serial number

108.) R021/RP55… , ingevoerd op 2022-07-30 in Zandvoort .
• Bad serial number

109.) F003/FM30… , ingevoerd op 2022-07-30 in Zandvoort .
• Bad serial number

110.) F003/FM30… , ingevoerd op 2022-07-30 in Zandvoort .
• Bad serial number

111.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-07-30 in Zandvoort .
• Bad serial number

112.) F003/FM30… , ingevoerd op 2022-07-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

113.) R014/RP10… , ingevoerd op 2022-08-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

114.) E014/EN29… , ingevoerd op 2022-08-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

115.) E009/EM04… , ingevoerd op 2022-08-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

116.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

117.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

118.) R022/RP58… , ingevoerd op 2022-08-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

119.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-08-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

120.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-08-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

121.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

122.) R013/RP09… , ingevoerd op 2022-08-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

123.) U040/UP30… , ingevoerd op 2022-08-08 in Zandvoort .
• Bad serial number

124.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-08-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

125.) R013/RP09… , ingevoerd op 2022-08-13 in Delft .
• Bad serial number

126.) R020/RP37… , ingevoerd op 2022-08-13 in Delft .
• Bad serial number

127.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

128.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

129.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

130.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

131.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

132.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

133.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

134.) E011/EM35… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

135.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

136.) F002/FM23… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

137.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

138.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

139.) R021/RP46… , ingevoerd op 2022-08-13 in Haarlem .
• Bad serial number

140.) E012/EN00… , ingevoerd op 2022-08-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

141.) R016/RP23… , ingevoerd op 2022-08-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

142.) E010/EM16… , ingevoerd op 2022-08-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

143.) E013/EN24… , ingevoerd op 2022-08-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

144.) E009/EM03… , ingevoerd op 2022-08-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

145.) R013/RP07… , ingevoerd op 2022-08-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

146.) F001/FM03… , ingevoerd op 2022-08-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

147.) R013/RP08… , ingevoerd op 2022-08-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

148.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

149.) F003/FM31… , ingevoerd op 2022-08-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

150.) F003/FM30… , ingevoerd op 2022-08-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

151.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-08-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

152.) R013/RP07… , ingevoerd op 2022-08-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

153.) E014/EN29… , ingevoerd op 2022-08-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

154.) F002/FM31… , ingevoerd op 2022-08-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

155.) F001/FM32… , ingevoerd op 2022-09-03 in Haarlem .
• Bad serial number

156.) F001/FM32… , ingevoerd op 2022-09-03 in Haarlem .
• Bad serial number

157.) R013/RP07… , ingevoerd op 2022-09-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

158.) E009/EM03… , ingevoerd op 2022-09-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

159.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-09-06 in Zandvoort .
• Bad serial number

160.) R013/RP07… , ingevoerd op 2022-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

161.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

162.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

163.) R022/RP64… , ingevoerd op 2022-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

164.) E013/EN26… , ingevoerd op 2022-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

165.) R022/RP60… , ingevoerd op 2022-09-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

166.) E009/EM01… , ingevoerd op 2022-09-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

167.) R021/RP54… , ingevoerd op 2022-09-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

168.) U042/US21… , ingevoerd op 2022-09-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

169.) R021/RP46… , ingevoerd op 2022-09-28 in Chiclana de la Frontera .
• Bad serial number

170.) R021/RP48… , ingevoerd op 2022-09-29 in Heemstede .
• Bad serial number

171.) R013/RP07… , ingevoerd op 2022-09-30 in Sevilla .
• Bad serial number

172.) R021/RP49… , ingevoerd op 2022-09-30 in Sevilla .
• Bad serial number

173.) R022/RP57… , ingevoerd op 2022-10-06 in Mijas .
• Bad serial number

174.) R022/RP57… , ingevoerd op 2022-10-06 in Mijas .
• Bad serial number

175.) E010/EM22… , ingevoerd op 2022-10-07 in Mijas .
• Bad serial number

176.) E012/EN03… , ingevoerd op 2022-10-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

177.) E009/EM04… , ingevoerd op 2022-10-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

178.) E012/EN05… , ingevoerd op 2022-10-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

179.) R020/RP37… , ingevoerd op 2022-10-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

180.) R022/RP60… , ingevoerd op 2022-10-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

181.) U039/UR30… , ingevoerd op 2022-10-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

182.) E014/EN24… , ingevoerd op 2022-10-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

183.) R013/RP07… , ingevoerd op 2022-10-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

184.) R015/RP22… , ingevoerd op 2022-10-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

185.) E009/EM02… , ingevoerd op 2022-10-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

186.) U043/UM91… , ingevoerd op 2022-10-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

187.) R022/RP62… , ingevoerd op 2022-10-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

188.) R022/RP67… , ingevoerd op 2022-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

189.) U040/UN70… , ingevoerd op 2022-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

190.) E009/EM04… , ingevoerd op 2022-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

191.) E009/EM05… , ingevoerd op 2022-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

192.) F001/FM14… , ingevoerd op 2022-10-25 in Aerdenhout .
• Bad serial number

193.) U041/UP80… , ingevoerd op 2022-10-29 in Leiden .
• Bad serial number

194.) U042/UP91… , ingevoerd op 2022-10-29 in Zandvoort .
• Bad serial number

195.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-11-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

196.) R013/RP09… , ingevoerd op 2022-11-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

197.) U043/UN71… , ingevoerd op 2022-11-06 in Zandvoort .
• Bad serial number

198.) F002/FM15… , ingevoerd op 2022-11-13 in Zandvoort .
• Bad serial number

199.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-11-20 in Amsterdam-Zuidoost .
• Bad serial number

200.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-11-20 in Amsterdam-Zuidoost .
• Bad serial number

201.) E012/EN04… , ingevoerd op 2022-11-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

202.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-11-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

203.) E009/EM00… , ingevoerd op 2022-12-01 in Katwijk aan Zee .
• Bad serial number

204.) E009/EM02… , ingevoerd op 2022-12-01 in Katwijk aan Zee .
• Bad serial number

205.) E009/EM04… , ingevoerd op 2022-12-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

206.) R022/RP61… , ingevoerd op 2022-12-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

207.) E013/EN25… , ingevoerd op 2022-12-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

208.) E013/EN18… , ingevoerd op 2022-12-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

209.) U040/UN10… , ingevoerd op 2022-12-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

210.) E009/EM04… , ingevoerd op 2022-12-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

211.) E014/EN30… , ingevoerd op 2022-12-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

212.) U039/UN10… , ingevoerd op 2022-12-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

213.) F001/FM03… , ingevoerd op 2023-01-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

214.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-01-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

215.) E009/EM04… , ingevoerd op 2023-01-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

216.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-01-07 in Bloemendaal .
• Bad serial number

217.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-01-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

218.) R013/RP07… , ingevoerd op 2023-01-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

219.) R022/RP63… , ingevoerd op 2023-01-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

220.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-01-13 in Zwaanshoek .
• Bad serial number

221.) E009/EM04… , ingevoerd op 2023-01-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

222.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-01-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

223.) F001/FM14… , ingevoerd op 2023-01-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

224.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-01-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

225.) U040/UR60… , ingevoerd op 2023-01-15 in Zandvoort .
• Bad serial number

226.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-01-20 in Haarlem .
• Bad serial number

227.) R013/RP01… , ingevoerd op 2023-01-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

228.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-01-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

229.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-01-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

230.) E012/EN10… , ingevoerd op 2023-01-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

231.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-01-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

232.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-01-29 in Zandvoort .
• Bad serial number

233.) E009/EM04… , ingevoerd op 2023-01-29 in Zandvoort .
• Bad serial number

234.) R013/RP09… , ingevoerd op 2023-01-29 in Zandvoort .
• Bad serial number

235.) R022/RP72… , ingevoerd op 2023-01-30 in Zandvoort .
• Bad serial number

236.) R021/RP61… , ingevoerd op 2023-02-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

237.) E009/EM04… , ingevoerd op 2023-02-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

238.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-02-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

239.) U040/UN10… , ingevoerd op 2023-02-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

240.) R021/RP55… , ingevoerd op 2023-02-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

241.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-02-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

242.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-02-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

243.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-02-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

244.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-02-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

245.) R021/RP54… , ingevoerd op 2023-02-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

246.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-02-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

247.) E012/EN05… , ingevoerd op 2023-02-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

248.) R018/RP27… , ingevoerd op 2023-02-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

249.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-02-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

250.) E014/EN31… , ingevoerd op 2023-02-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

251.) R018/RP28… , ingevoerd op 2023-02-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

252.) R016/RP24… , ingevoerd op 2023-02-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

253.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-02-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

254.) E009/EM04… , ingevoerd op 2023-02-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

255.) U040/UN20… , ingevoerd op 2023-02-28 in Nieuw-Vennep .
• Bad serial number

256.) R021/RP46… , ingevoerd op 2023-02-28 in Hillegom .
• Bad serial number

257.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-02-28 in Hillegom .
• Bad serial number

258.) E013/EN20… , ingevoerd op 2023-03-01 in Heemstede .
• Bad serial number

259.) R021/RP46… , ingevoerd op 2023-03-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

260.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-03-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

261.) S023/ST20… , ingevoerd op 2023-03-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

262.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-03-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

263.) S023/ST70… , ingevoerd op 2023-03-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

264.) F002/FM20… , ingevoerd op 2023-03-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

265.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-03-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

266.) E013/EN23… , ingevoerd op 2023-03-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

267.) S025/ST81… , ingevoerd op 2023-03-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

268.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-03-19 in Zandvoort .
• Bad serial number

269.) F001/FM02… , ingevoerd op 2023-03-19 in Zandvoort .
• Bad serial number

270.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-03-19 in Zandvoort .
• Bad serial number

271.) F003/FM30… , ingevoerd op 2023-03-19 in Zandvoort .
• Bad serial number

272.) R020/RP72… , ingevoerd op 2023-03-19 in Zandvoort .
• Bad serial number

273.) R021/RP51… , ingevoerd op 2023-03-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

274.) F001/FM13… , ingevoerd op 2023-03-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

275.) R020/RP40… , ingevoerd op 2023-03-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

276.) F001/FM02… , ingevoerd op 2023-03-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

277.) S025/ST91… , ingevoerd op 2023-03-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

278.) E013/EN14… , ingevoerd op 2023-03-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

279.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-03-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

280.) S022/SX50… , ingevoerd op 2023-04-07 in Nieuw-Vennep .
• Bad serial number

281.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-04-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

282.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-04-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

283.) U039/UM50… , ingevoerd op 2023-04-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

284.) R022/RP58… , ingevoerd op 2023-04-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

285.) R018/RP29… , ingevoerd op 2023-04-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

286.) E012/EN11… , ingevoerd op 2023-04-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

287.) U042/UM11… , ingevoerd op 2023-04-12 in Heemstede .
• Bad serial number

288.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-04-15 in Roelofarendsveen .
• Bad serial number

289.) E013/EN19… , ingevoerd op 2023-04-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

290.) F001/FM13… , ingevoerd op 2023-04-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

291.) R013/RP07… , ingevoerd op 2023-04-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

292.) U040/UP10… , ingevoerd op 2023-04-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

293.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-04-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

294.) E009/EM14… , ingevoerd op 2023-04-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

295.) E012/EN08… , ingevoerd op 2023-04-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

296.) U040/UP00… , ingevoerd op 2023-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

297.) U039/UN10… , ingevoerd op 2023-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

298.) F002/FM28… , ingevoerd op 2023-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

299.) E014/EN30… , ingevoerd op 2023-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

300.) R018/RP27… , ingevoerd op 2023-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

301.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

302.) R022/RP59… , ingevoerd op 2023-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

303.) F002/FM30… , ingevoerd op 2023-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

304.) R022/RP72… , ingevoerd op 2023-04-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

305.) E009/EM08… , ingevoerd op 2023-04-26 in Haarlem .
• Bad serial number

306.) U044/US51… , ingevoerd op 2023-04-26 in Haarlem .
• Bad serial number

307.) U040/UR00… , ingevoerd op 2023-04-29 in Dún Laoghaire .
• Bad serial number

308.) U041/UR10… , ingevoerd op 2023-04-29 in Dún Laoghaire .
• Bad serial number

309.) E009/EM15… , ingevoerd op 2023-04-29 in Dún Laoghaire .
• Bad serial number

310.) R021/RP49… , ingevoerd op 2023-04-29 in Dún Laoghaire .
• Bad serial number

311.) R022/RP63… , ingevoerd op 2023-04-30 in Zandvoort .
• Bad serial number

312.) R013/RP18… , ingevoerd op 2023-05-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

313.) F002/FM20… , ingevoerd op 2023-05-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

314.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-05-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

315.) F001/FM03… , ingevoerd op 2023-05-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

316.) U043/UP01… , ingevoerd op 2023-05-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

317.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-05-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

318.) U041/UR90… , ingevoerd op 2023-05-01 in Zandvoort .
• Bad serial number

319.) U041/UP40… , ingevoerd op 2023-05-03 in Kells .
• Bad serial number

320.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-05-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

321.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-05-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

322.) E012/EN07… , ingevoerd op 2023-05-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

323.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-05-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

324.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-05-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

325.) R014/RP11… , ingevoerd op 2023-05-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

326.) R022/RP69… , ingevoerd op 2023-05-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

327.) R018/RP43… , ingevoerd op 2023-05-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

328.) E013/EN24… , ingevoerd op 2023-05-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

329.) S023/SP40… , ingevoerd op 2023-05-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

330.) R013/RP08… , ingevoerd op 2023-05-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

331.) R022/RP64… , ingevoerd op 2023-05-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

332.) R022/RP65… , ingevoerd op 2023-05-27 in Bloemendaal .
• Bad serial number

333.) U043/US51… , ingevoerd op 2023-05-27 in Bloemendaal .
• Bad serial number

334.) U040/US10… , ingevoerd op 2023-05-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

335.) R022/RP65… , ingevoerd op 2023-05-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

336.) E012/EN03… , ingevoerd op 2023-05-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

337.) R018/RP32… , ingevoerd op 2023-05-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

338.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-06-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

339.) E012/EN11… , ingevoerd op 2023-06-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

340.) R021/RP43… , ingevoerd op 2023-06-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

341.) U040/US60… , ingevoerd op 2023-06-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

342.) R022/RP62… , ingevoerd op 2023-06-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

343.) R013/RP07… , ingevoerd op 2023-06-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

344.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-06-06 in Zandvoort .
• Bad serial number

345.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-06-11 in Garderen .
• Bad serial number

346.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-06-12 in Voorthuizen .
• Bad serial number

347.) R013/RP09… , ingevoerd op 2023-06-13 in Horst (Ermelo) .
• Bad serial number

348.) R022/RP65… , ingevoerd op 2023-06-18 in Putten .
• Bad serial number

349.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-06-18 in Putten .
• Bad serial number

350.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-06-18 in Putten .
• Bad serial number

351.) U040/UP80… , ingevoerd op 2023-06-18 in Putten .
• Bad serial number

352.) R013/RP03… , ingevoerd op 2023-06-19 in Garderen .
• Bad serial number

353.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-06-21 in Otterlo .
• Bad serial number

354.) E012/EN03… , ingevoerd op 2023-06-22 in Nunspeet .
• Bad serial number

355.) R022/RP71… , ingevoerd op 2023-07-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

356.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-07-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

357.) F001/FM01… , ingevoerd op 2023-07-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

358.) R014/RP12… , ingevoerd op 2023-07-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

359.) F001/FM01… , ingevoerd op 2023-07-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

360.) R022/RP62… , ingevoerd op 2023-07-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

361.) E013/EN17… , ingevoerd op 2023-07-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

362.) E012/EN00… , ingevoerd op 2023-07-06 in Zandvoort .
• Bad serial number

363.) M006/MX01… , ingevoerd op 2023-07-06 in Zandvoort .
• Bad serial number

364.) E012/EN11… , ingevoerd op 2023-07-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

365.) E010/EM15… , ingevoerd op 2023-07-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

366.) R022/RP63… , ingevoerd op 2023-07-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

367.) E012/EN11… , ingevoerd op 2023-07-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

368.) R016/RP24… , ingevoerd op 2023-07-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

369.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-07-15 in Bloemendaal .
• Bad serial number

370.) R021/RP54… , ingevoerd op 2023-07-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

371.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-07-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

372.) F001/FM00… , ingevoerd op 2023-07-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

373.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-07-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

374.) U040/UM40… , ingevoerd op 2023-07-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

375.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-07-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

376.) U043/UR41… , ingevoerd op 2023-07-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

377.) S023/SW30… , ingevoerd op 2023-07-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

378.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-07-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

379.) S023/SW60… , ingevoerd op 2023-07-25 in Baralle .
• Bad serial number

380.) E014/EN30… , ingevoerd op 2023-07-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

381.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-07-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

382.) F001/FM03… , ingevoerd op 2023-07-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

383.) R022/RP64… , ingevoerd op 2023-07-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

384.) E012/EN02… , ingevoerd op 2023-07-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

385.) E014/EN25… , ingevoerd op 2023-07-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

386.) U040/UN90… , ingevoerd op 2023-07-29 in Zandvoort .
• Bad serial number

387.) S024/SR40… , ingevoerd op 2023-07-31 in Hillegom .
• Bad serial number

388.) E012/EN01… , ingevoerd op 2023-08-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

389.) U045/US41… , ingevoerd op 2023-08-05 in Zandvoort .
• Bad serial number

390.) S025/ST51… , ingevoerd op 2023-08-06 in Zandvoort .
• Bad serial number

391.) E012/EN04… , ingevoerd op 2023-08-08 in IJmuiden .
• Bad serial number

392.) E012/EN04… , ingevoerd op 2023-08-08 in IJmuiden .
• Bad serial number

393.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-08-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

394.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-08-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

395.) E013/EN17… , ingevoerd op 2023-08-13 in Zandvoort .
• Bad serial number

396.) R013/RP06… , ingevoerd op 2023-08-16 in Bennebroek .
• Bad serial number

397.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-08-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

398.) R014/RP10… , ingevoerd op 2023-08-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

399.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-08-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

400.) R021/RP43… , ingevoerd op 2023-08-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

401.) F001/FM03… , ingevoerd op 2023-08-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

402.) R014/RP14… , ingevoerd op 2023-08-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

403.) R013/RP06… , ingevoerd op 2023-08-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

404.) U040/US40… , ingevoerd op 2023-08-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

405.) E012/EN03… , ingevoerd op 2023-08-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

406.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-08-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

407.) R027/RR19… , ingevoerd op 2023-08-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

408.) S025/SU21… , ingevoerd op 2023-08-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

409.) R014/RP14… , ingevoerd op 2023-08-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

410.) U044/UR61… , ingevoerd op 2023-08-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

411.) R013/RP10… , ingevoerd op 2023-08-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

412.) U040/UP40… , ingevoerd op 2023-09-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

413.) U040/UR20… , ingevoerd op 2023-09-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

414.) E013/EN15… , ingevoerd op 2023-09-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

415.) E012/EN01… , ingevoerd op 2023-09-09 in Bloemendaal .
• Bad serial number

416.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

417.) S023/SX10… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

418.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

419.) E010/EM17… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

420.) E013/EN31… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

421.) R022/RP66… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

422.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

423.) E012/EN00… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

424.) U039/US90… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

425.) R013/RP06… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

426.) R022/RP72… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

427.) U040/UM60… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

428.) E012/EN11… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

429.) E014/EN27… , ingevoerd op 2023-09-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

430.) R013/RP01… , ingevoerd op 2023-09-12 in Driehuis .
• Bad serial number

431.) R021/RP44… , ingevoerd op 2023-09-13 in Bloemendaal .
• Bad serial number

432.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-09-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

433.) U044/UP31… , ingevoerd op 2023-09-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

434.) U039/UM60… , ingevoerd op 2023-09-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

435.) E012/EN01… , ingevoerd op 2023-09-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

436.) E009/EM04… , ingevoerd op 2023-09-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

437.) E012/EN02… , ingevoerd op 2023-09-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

438.) E013/EN24… , ingevoerd op 2023-09-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

439.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-09-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

440.) E014/EN25… , ingevoerd op 2023-09-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

441.) E012/EN09… , ingevoerd op 2023-09-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

442.) U043/UN41… , ingevoerd op 2023-09-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

443.) F001/FM03… , ingevoerd op 2023-09-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

444.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-09-20 in Nieuw-Vennep .
• Bad serial number

445.) U040/UN40… , ingevoerd op 2023-09-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

446.) F002/FM19… , ingevoerd op 2023-09-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

447.) E012/EN00… , ingevoerd op 2023-09-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

448.) R021/RP45… , ingevoerd op 2023-09-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

449.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-09-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

450.) R022/RP70… , ingevoerd op 2023-09-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

451.) F001/FM01… , ingevoerd op 2023-09-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

452.) R022/RP71… , ingevoerd op 2023-09-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

453.) R020/RP40… , ingevoerd op 2023-09-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

454.) U041/UP50… , ingevoerd op 2023-09-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

455.) E013/EN17… , ingevoerd op 2023-09-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

456.) R018/RP28… , ingevoerd op 2023-09-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

457.) E013/EN18… , ingevoerd op 2023-09-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

458.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-09-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

459.) E012/EN04… , ingevoerd op 2023-10-03 in Hillegom .
• Bad serial number

460.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-10-03 in Hillegom .
• Bad serial number

461.) R013/RP02… , ingevoerd op 2023-10-03 in Hillegom .
• Bad serial number

462.) U040/UR80… , ingevoerd op 2023-10-03 in Hillegom .
• Bad serial number

463.) R020/RP37… , ingevoerd op 2023-10-07 in Bloemendaal .
• Bad serial number

464.) F002/FM21… , ingevoerd op 2023-10-07 in Bloemendaal .
• Bad serial number

465.) E013/EN18… , ingevoerd op 2023-10-07 in Bloemendaal .
• Bad serial number

466.) E011/EM32… , ingevoerd op 2023-10-08 in Olbia .
• Bad serial number

467.) E011/EM32… , ingevoerd op 2023-10-08 in Olbia .
• Bad serial number

468.) E011/EM32… , ingevoerd op 2023-10-08 in Olbia .
• Bad serial number

469.) E011/EM32… , ingevoerd op 2023-10-08 in Olbia .
• Bad serial number

470.) E011/EM32… , ingevoerd op 2023-10-08 in Olbia .
• Bad serial number

471.) U040/UP70… , ingevoerd op 2023-10-10 in Palau .
• Bad serial number

472.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-10-13 in Lisse .
• Bad serial number

473.) S023/SR30… , ingevoerd op 2023-10-13 in Sant'Antioco .
• Bad serial number

474.) R015/RP22… , ingevoerd op 2023-10-13 in Sant'Antioco .
• Bad serial number

475.) E010/EM21… , ingevoerd op 2023-10-17 in Bosa .
• Bad serial number

476.) F001/FM12… , ingevoerd op 2023-10-17 in Bosa .
• Bad serial number

477.) R018/RP28… , ingevoerd op 2023-10-17 in Bosa .
• Bad serial number

478.) R027/RR17… , ingevoerd op 2023-10-17 in Bosa .
• Bad serial number

479.) S025/SW61… , ingevoerd op 2023-10-18 in Bosa .
• Bad serial number

480.) S025/SR21… , ingevoerd op 2023-10-18 in Bosa .
• Bad serial number

481.) S025/SR61… , ingevoerd op 2023-10-18 in Bosa .
• Bad serial number

482.) R021/RP55… , ingevoerd op 2023-10-19 in Zandvoort .
• Bad serial number

483.) S023/SU60… , ingevoerd op 2023-10-19 in Tempio Pausania .
• Bad serial number

484.) E010/EM26… , ingevoerd op 2023-10-19 in Tempio Pausania .
• Bad serial number

485.) E012/EN04… , ingevoerd op 2023-10-19 in Zandvoort .
• Bad serial number

486.) R016/RP23… , ingevoerd op 2023-10-19 in Zandvoort .
• Bad serial number

487.) E012/EN00… , ingevoerd op 2023-10-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

488.) E009/EM10… , ingevoerd op 2023-10-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

489.) U043/UN41… , ingevoerd op 2023-10-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

490.) E013/EN25… , ingevoerd op 2023-10-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

491.) U044/UM41… , ingevoerd op 2023-10-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

492.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-10-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

493.) E012/EN06… , ingevoerd op 2023-10-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

494.) R022/RP67… , ingevoerd op 2023-10-22 in Zandvoort .
• Bad serial number

495.) R021/RP67… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

496.) U042/UN11… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

497.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

498.) E013/EN15… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

499.) F003/FM31… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

500.) E009/EM05… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

501.) F001/FM10… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

502.) R018/RP23… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

503.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

504.) E012/EN04… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

505.) R022/RP59… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

506.) E010/EM23… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

507.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

508.) E012/EN02… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

509.) U040/UM70… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

510.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-10-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

511.) R020/RP41… , ingevoerd op 2023-10-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

512.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-10-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

513.) E012/EN00… , ingevoerd op 2023-10-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

514.) R013/RP09… , ingevoerd op 2023-10-29 in Zandvoort .
• Bad serial number

515.) F002/FM22… , ingevoerd op 2023-10-29 in Zandvoort .
• Bad serial number

516.) E012/EN03… , ingevoerd op 2023-11-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

517.) E012/EN00… , ingevoerd op 2023-11-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

518.) R021/RP45… , ingevoerd op 2023-11-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

519.) U042/US41… , ingevoerd op 2023-11-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

520.) R013/RP06… , ingevoerd op 2023-11-02 in Zandvoort .
• Bad serial number

521.) R022/RP67… , ingevoerd op 2023-11-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

522.) E012/EN00… , ingevoerd op 2023-11-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

523.) E012/EN04… , ingevoerd op 2023-11-18 in Bloemendaal .
• Bad serial number

524.) S023/SU60… , ingevoerd op 2023-11-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

525.) R021/RP55… , ingevoerd op 2023-11-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

526.) U040/UT20… , ingevoerd op 2023-11-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

527.) E013/EN15… , ingevoerd op 2023-11-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

528.) F001/FM04… , ingevoerd op 2023-11-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

529.) R021/RP50… , ingevoerd op 2023-11-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

530.) R015/RP21… , ingevoerd op 2023-11-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

531.) E012/EN00… , ingevoerd op 2023-11-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

532.) R027/RR20… , ingevoerd op 2023-11-26 in Zandvoort .
• Bad serial number

533.) E012/EN02… , ingevoerd op 2023-12-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

534.) U044/UR41… , ingevoerd op 2023-12-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

535.) E012/EN02… , ingevoerd op 2023-12-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

536.) U040/UR50… , ingevoerd op 2023-12-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

537.) R018/RP34… , ingevoerd op 2023-12-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

538.) R022/RP70… , ingevoerd op 2023-12-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

539.) F001/FM02… , ingevoerd op 2023-12-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

540.) S023/SX80… , ingevoerd op 2023-12-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

541.) E009/EM00… , ingevoerd op 2023-12-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

542.) U051/UT30… , ingevoerd op 2023-12-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

543.) E012/EN02… , ingevoerd op 2023-12-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

544.) E013/EN13… , ingevoerd op 2023-12-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

545.) U046/UR90… , ingevoerd op 2023-12-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

546.) E012/EN01… , ingevoerd op 2023-12-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

547.) E012/EN03… , ingevoerd op 2023-12-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

548.) R013/RP07… , ingevoerd op 2023-12-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

549.) E013/EN13… , ingevoerd op 2023-12-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

550.) E012/EN00… , ingevoerd op 2023-12-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

551.) U040/UR50… , ingevoerd op 2023-12-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

552.) E009/EM03… , ingevoerd op 2023-12-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

553.) U039/UR80… , ingevoerd op 2023-12-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

554.) U040/UN20… , ingevoerd op 2023-12-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

555.) E012/EN01… , ingevoerd op 2023-12-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

556.) E012/EN02… , ingevoerd op 2023-12-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

557.) U044/UR41… , ingevoerd op 2023-12-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

558.) E012/EN03… , ingevoerd op 2023-12-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

559.) E012/EN02… , ingevoerd op 2023-12-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

560.) E012/EN03… , ingevoerd op 2023-12-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

561.) E009/EM01… , ingevoerd op 2023-12-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

562.) R028/RR37… , ingevoerd op 2023-12-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

563.) R021/RP50… , ingevoerd op 2023-12-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

564.) E009/EM02… , ingevoerd op 2023-12-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

565.) R021/RP50… , ingevoerd op 2023-12-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

566.) U045/UN11… , ingevoerd op 2023-12-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

567.) E012/EN01… , ingevoerd op 2023-12-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

568.) E012/EN01… , ingevoerd op 2024-01-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

569.) E009/EM00… , ingevoerd op 2024-01-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

570.) F001/FM02… , ingevoerd op 2024-01-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

571.) U044/UN71… , ingevoerd op 2024-01-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

572.) F001/FM00… , ingevoerd op 2024-01-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

573.) E012/EN03… , ingevoerd op 2024-01-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

574.) E009/EM03… , ingevoerd op 2024-01-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

575.) R013/RP08… , ingevoerd op 2024-01-13 in Zandvoort .
• Bad serial number

576.) E012/EN00… , ingevoerd op 2024-01-13 in Zandvoort .
• Bad serial number

577.) E009/EM04… , ingevoerd op 2024-01-13 in Zandvoort .
• Bad serial number

578.) E009/EM03… , ingevoerd op 2024-01-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

579.) F001/FM00… , ingevoerd op 2024-01-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

580.) R026/RR04… , ingevoerd op 2024-01-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

581.) E012/EN03… , ingevoerd op 2024-01-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

582.) E012/EN04… , ingevoerd op 2024-01-18 in Bloemendaal .
• Bad serial number

583.) R028/RR36… , ingevoerd op 2024-01-18 in Bloemendaal .
• Bad serial number

584.) R022/RP63… , ingevoerd op 2024-01-21 in Zandvoort .
• Bad serial number

585.) R022/RP59… , ingevoerd op 2024-01-26 in Velserbroek .
• Bad serial number

586.) E013/EN26… , ingevoerd op 2024-01-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

587.) R028/RR37… , ingevoerd op 2024-01-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

588.) R028/RR37… , ingevoerd op 2024-01-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

589.) M006/MX13… , ingevoerd op 2024-01-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

590.) U046/UM70… , ingevoerd op 2024-01-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

591.) E014/EN25… , ingevoerd op 2024-01-27 in Zandvoort .
• Bad serial number

592.) M007/Vxxxx6958xxx , ingevoerd op 2024-01-27 in Zandvoort .
• Plate 'M007' doesn't exist for 100/V

593.) E012/EN00… , ingevoerd op 2024-01-31 in Haarlem .
• Bad serial number

594.) E013/EN15… , ingevoerd op 2024-02-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

595.) E013/EN11… , ingevoerd op 2024-02-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

596.) S025/SP91… , ingevoerd op 2024-02-06 in Haarlem .
• Bad serial number

597.) E009/EM03… , ingevoerd op 2024-02-06 in Haarlem .
• Bad serial number

598.) S027/SW11… , ingevoerd op 2024-02-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

599.) E012/EN03… , ingevoerd op 2024-02-10 in Zandvoort .
• Bad serial number

600.) E009/EM03… , ingevoerd op 2024-02-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

601.) R013/RP09… , ingevoerd op 2024-02-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

602.) E012/EN02… , ingevoerd op 2024-02-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

603.) F001/FM09… , ingevoerd op 2024-02-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

604.) R028/RR36… , ingevoerd op 2024-02-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

605.) E012/EN01… , ingevoerd op 2024-02-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

606.) U042/UM81… , ingevoerd op 2024-02-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

607.) U043/UN51… , ingevoerd op 2024-02-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

608.) R022/RP58… , ingevoerd op 2024-02-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

609.) E009/EM02… , ingevoerd op 2024-02-27 in Bloemendaal .
• Bad serial number

610.) E013/EN16… , ingevoerd op 2024-03-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

611.) F003/FM30… , ingevoerd op 2024-03-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

612.) E012/EN13… , ingevoerd op 2024-03-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

613.) E012/EN03… , ingevoerd op 2024-03-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

614.) U044/UN21… , ingevoerd op 2024-03-03 in Zandvoort .
• Bad serial number

615.) E009/EM01… , ingevoerd op 2024-03-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

616.) R022/RP62… , ingevoerd op 2024-03-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

617.) R022/RP62… , ingevoerd op 2024-03-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

618.) U043/UR81… , ingevoerd op 2024-03-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

619.) R016/RP32… , ingevoerd op 2024-03-09 in Zandvoort .
• Bad serial number

620.) U040/UN60… , ingevoerd op 2024-03-13 in Hillegom .
• Bad serial number

621.) U044/UP41… , ingevoerd op 2024-03-13 in Hillegom .
• Bad serial number

622.) R028/RR37… , ingevoerd op 2024-03-13 in Hillegom .
• Bad serial number

623.) R028/RR34… , ingevoerd op 2024-03-16 in Zandvoort .
• Bad serial number

624.) U043/UT01… , ingevoerd op 2024-03-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

625.) E012/EN03… , ingevoerd op 2024-03-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

626.) E009/EM01… , ingevoerd op 2024-03-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

627.) E011/EM32… , ingevoerd op 2024-03-23 in Zandvoort .
• Bad serial number

628.) R028/RR36… , ingevoerd op 2024-03-26 in Haarlem .
• Bad serial number

629.) E009/EM01… , ingevoerd op 2024-03-30 in Zandvoort .
• Bad serial number

630.) R029/RR43… , ingevoerd op 2024-03-30 in Zandvoort .
• Bad serial number

631.) R022/RP61… , ingevoerd op 2024-03-30 in Zandvoort .
• Bad serial number

632.) E012/EN02… , ingevoerd op 2024-03-30 in Zandvoort .
• Bad serial number

633.) R021/RP47… , ingevoerd op 2024-03-31 in Zandvoort .
• Bad serial number

634.) E012/EN03… , ingevoerd op 2024-04-03 in Haarlem .
• Bad serial number

635.) E012/EN02… , ingevoerd op 2024-04-06 in Zandvoort .
• Bad serial number

636.) R018/RP35… , ingevoerd op 2024-04-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

637.) U043/UR31… , ingevoerd op 2024-04-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

638.) E013/EN18… , ingevoerd op 2024-04-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

639.) R020/RP40… , ingevoerd op 2024-04-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

640.) R027/RR21… , ingevoerd op 2024-04-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

641.) E014/EN25… , ingevoerd op 2024-04-07 in Zandvoort .
• Bad serial number

642.) U040/UM00… , ingevoerd op 2024-04-13 in Zandvoort .
• Bad serial number

643.) E009/EM03… , ingevoerd op 2024-04-14 in Zandvoort .
• Bad serial number

644.) R026/RR03… , ingevoerd op 2024-04-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

645.) R028/RR37… , ingevoerd op 2024-04-17 in Zandvoort .
• Bad serial number

646.) M006/MX08… , ingevoerd op 2024-04-18 in Haarlem .
• Bad serial number

647.) R018/RP34… , ingevoerd op 2024-04-18 in Haarlem .
• Bad serial number

648.) N014/NN65… , ingevoerd op 2024-04-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

649.) N014/NN49… , ingevoerd op 2024-04-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

650.) R022/RP60… , ingevoerd op 2024-04-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

651.) U040/UN60… , ingevoerd op 2024-04-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

652.) R021/RP53… , ingevoerd op 2024-04-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

653.) U051/UR50… , ingevoerd op 2024-04-20 in Zandvoort .
• Bad serial number

654.) R028/RR37… , ingevoerd op 2024-04-23 in Overveen .
• Bad serial number

655.) E012/EN03… , ingevoerd op 2024-04-26 in Haarlem .
• Bad serial number

656.) F001/FM14… , ingevoerd op 2024-04-26 in Haarlem .
• Bad serial number

657.) R022/RP62… , ingevoerd op 2024-04-26 in Haarlem .
• Bad serial number

658.) E009/EM03… , ingevoerd op 2024-04-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

659.) R026/RR09… , ingevoerd op 2024-04-28 in Zandvoort .
• Bad serial number

660.) R022/RP69… , ingevoerd op 2024-05-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

661.) U043/UN81… , ingevoerd op 2024-05-04 in Zandvoort .
• Bad serial number

662.) R026/RR06… , ingevoerd op 2024-05-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

663.) F002/FM20… , ingevoerd op 2024-05-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

664.) R026/RR02… , ingevoerd op 2024-05-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

665.) R028/RR37… , ingevoerd op 2024-05-11 in Zandvoort .
• Bad serial number

666.) E009/EM04… , ingevoerd op 2024-05-11 in Haarlem .
• Bad serial number

667.) R018/RP32… , ingevoerd op 2024-05-11 in Haarlem .
• Bad serial number

668.) F001/FM04… , ingevoerd op 2024-05-12 in Zandvoort .
• Bad serial number

669.) E009/EM00… , ingevoerd op 2024-05-16 in Haarlem .
• Bad serial number

670.) E012/EN01… , ingevoerd op 2024-05-16 in Haarlem .
• Bad serial number

671.) U040/US10… , ingevoerd op 2024-05-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

672.) R022/RP58… , ingevoerd op 2024-05-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

673.) R027/RR19… , ingevoerd op 2024-05-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

674.) U040/UP30… , ingevoerd op 2024-05-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

675.) E009/EM03… , ingevoerd op 2024-05-18 in Zandvoort .
• Bad serial number

676.) R028/RR37… , ingevoerd op 2024-05-20 in Driehuis .
• Bad serial number

677.) R022/RP67… , ingevoerd op 2024-05-20 in IJmuiden .
• Bad serial number

678.) U043/US81… , ingevoerd op 2024-05-20 in IJmuiden .
• Bad serial number

679.) R028/RR37… , ingevoerd op 2024-05-24 in IJmuiden .
• Bad serial number

680.) R021/RP40… , ingevoerd op 2024-05-24 in IJmuiden .
• Bad serial number

681.) M006/MX12… , ingevoerd op 2024-05-24 in IJmuiden .
• Bad serial number

682.) S022/SP50… , ingevoerd op 2024-05-24 in IJmuiden .
• Bad serial number

683.) R028/RR36… , ingevoerd op 2024-05-24 in Zandvoort .
• Bad serial number

684.) U040/US30… , ingevoerd op 2024-05-25 in Haarlem .
• Bad serial number

685.) R026/RR12… , ingevoerd op 2024-05-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

686.) R026/RR12… , ingevoerd op 2024-05-25 in Zandvoort .
• Bad serial number

687.) R014/RP11… , ingevoerd op 2024-05-25 in Zandvoort .
• Bad serial number