Aantal biljetten per waarde

Waarde Biljetten Percentage Aantal
5 211167
 
63.99%
1055835 EUR
10 51309
 
15.55%
513090 EUR
20 26266
 
7.96%
525320 EUR
50 40231
 
12.19%
2011550 EUR
100 995
 
0.30%
99500 EUR
200 30
 
0.01%
6000 EUR
500 2
 
0.00%
1000 EUR


Eerste biljet per waarde

Biljet 1 was de eerste (ingevoerd op 2005-02-07 in Zandvoort )
Biljet 5 was de eerste (ingevoerd op 2005-02-07 in Zandvoort )
Biljet 12 was de eerste (ingevoerd op 2005-02-07 in Zandvoort )
Biljet 38 was de eerste (ingevoerd op 2005-02-08 in Zandvoort )
Biljet 364 was de eerste (ingevoerd op 2005-02-21 in Zandvoort )
Biljet 2953 was de eerste (ingevoerd op 2005-04-28 in Zandvoort )
Biljet 258835 was de eerste (ingevoerd op 2017-07-22 in Zandvoort )