Mooie serienummers

Biljetten zijn ingevoerd maximaal: 1 jaar geleden, 3 maanden geleden, 1 week geleden.

Serienummer Waarde ingevoerd op in
*BBB**AAAAAA 2008-01-03 Venray
*AAAAAAA**** 2011-09-30 Echt
*A*AAAAAABB* 2011-12-09 Oeffelt
*A*BB*AAAAAA 2012-10-23 Kaldenkirchen
**AAAAAA*BB* 2012-02-23 Vluyn
*AAAAAA**BB* 2013-03-05 Helden
*AAAAAB*BBCC 2013-03-09 Helden
*BBACC*AAAAA 2012-06-20 Helden
*AAA**AAAAA* 2012-02-22 Vluyn
*AAAAA**BBBA 2007-12-07 Venray

Cijfers op een rij

76436 biljet(ten) (56.55% van het totaal) hebben 2 cijfers op een rij.
9568 biljet(ten) (7.08% van het totaal) hebben 3 cijfers op een rij.
910 biljet(ten) (0.67% van het totaal) hebben 4 cijfers op een rij.
65 biljet(ten) (0.05% van het totaal) hebben 5 cijfers op een rij.
7 biljet(ten) (0.01% van het totaal) hebben 6 cijfers op een rij.
1 biljet(ten) (0.00% van het totaal) hebben 7 cijfers op een rij.

Verschillende cijfers

40 biljet(ten) (0.03% van het totaal) hebben 3 verschillende cijfers.
1147 biljet(ten) (0.85% van het totaal) hebben 4 verschillende cijfers.
11124 biljet(ten) (8.23% van het totaal) hebben 5 verschillende cijfers.
38421 biljet(ten) (28.43% van het totaal) hebben 6 verschillende cijfers.
51495 biljet(ten) (38.10% van het totaal) hebben 7 verschillende cijfers.
27613 biljet(ten) (20.43% van het totaal) hebben 8 verschillende cijfers.
5069 biljet(ten) (3.75% van het totaal) hebben 9 verschillende cijfers.
255 biljet(ten) (0.19% van het totaal) hebben 10 verschillende cijfers.